Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për ndarjen e specializimeve

Konkurs për ndarjen e specializimeve