Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për specialistë

konkursi per specialist 

  Aplikacioni për punësim-sipas ligjit të punës