Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs për vende pune në Statcionarin e Burgut për Siguri të Lartë në Gërdovc

Konkurs për vende pune në Statcionarin e Burgut për Siguri të Lartë në Gërdovc