Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs – Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare

Konkursi Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare