Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurs – Zyrtar ligjor në ISh

Zyrtar ligjor