Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Terminët për dtën 22.06.2021

Ftohen personat nga lista e bashkëngjitur që të paraqitn për vaksinim në terminët e caktuara në kumant e tyre, me datën 22 qeshor 2021.

Personat të cilët nuk janë të përfshirë në listë, janë kontaktuar në forma të tjera për tu vaksinuar nesër.

Terminët për datën 22.06.2021