Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

Punëtor Social (2 pozita)

Psikolog (2 pozita)

Infermier (23 pozita)

Psikiatër (3 pozita)