Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

Konkursi-Zyrtar Profesional për Planifikim Strategjik

 

Konkursi-Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim