Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

Administrator i Qendres se Thirrjeve DSISH

Zyrtar pë Politika Planifikim dhe Monitorim DSISH

Zyrtar i Lart per IPA

Zyrtar per koordinim te politikave

Zyrtar i Zhvillimit të vazhdueshem Profesional në KPSH

Zyrtar i kontrollit të cilsisë KPSH

Zyrtar Profesional për Licencim dhe Akreditim

Zyrtar për Licencim dhe Akreditim