Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

Konkursi për shofer 03. 11. 2015

Konkursi për asistente administrativ 31.08.2015

Inspektor Shëndetësorë – 09.11.2015