Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse

Zyrtar i Logjistikes

Zyrtar Ligjor ne sish

Zyrtar per trajtim jasht vendit