Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse – FSSH

Konkursi per Shef Divizioni per DQR

Konkursi per Shef Divizioni te APK

Konkursi per Zyrtaret ne DAdhePlanifikim

Konkursi per Zyrtaret ne DQdheR

Zyrtar për Buxhet dhe Financa