Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse Inspektor Shëndetësor / Farmaceutik

Konkurs Inspektor Shendetsorë

Konkurs- Inspektor Farmaceutik