Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkurse në FSSH

Konkurs per Shef Divizioni i Burimeve Njerezore

Konkursi per Shef Divizioni per Sherbimet e Sistemit të Fondit

Konkursi per shef Divizioni per Sistemet e Informacionit

Konkursi per Shef Divzioni-TMJIPSh

Konkursi per Shef i Divizionit Ligjor

Konkursi-per-Zyrtar-për-Burime-Njerezore

Konkursi per Zyrtaret Ligjor