Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi-për-asistentë-administrativ-odat-e-mjekëve

konkursi-për-asistentë-administrativ-odat-e-mjekëve