Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi – për asistent/e administrativë-Oda Mjekësore