Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi për Infermiere – Departamenti Shëndetësor i Burgjeve

Konkursi për Infermiere  –  Departamenti Shëndetësor i Burgjeve