Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi për shofer për Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm

Konkursi për shofer për Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm