Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi–perseritje-Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve

Konkursi–perseritje-Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve