Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve

Konkursi-Udhëheqës i Divizionit të Cilësisë dhe Sigurisë së Shërbimeve