Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Konkursi-Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjare