Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kontakti

Adresa:

Rr. Zagrebit Nr. 60
10000, Prishtinë
Republika e Kosoves

Divizioni i Komunikimit me Publikun

Posta Elektronike: msh.info@rks-gov.net
Telefoni: +383 38 200 24 131; +383 38 200 24 020

Kabineti i Ministrit

Tel: +383 38 200 24 004

Zyra për licencimin e profesionistëve shëndetësor:

Tel: +38338 200 24 006

Zyra për licencimin e institucioneve private shëndetësore

Tel: +383 38 212 522 dhe +383 38 200 24 077

Zyra për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike Shëndetësore

Tel: + 383 38 200 80 703 dhe +383 200 80 704

Inspektorati Shëndetësor

Formulari për ankesa të qytetarëve

Linja falas për ankesat e qytetarëve

Linja telefonike mbështeje falas për të gjithë

Kontakti:

Tel: 0800 17777

Email: linjafalas@rks-gov.net