Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kontract notice “Equipment supply for the cardio surgery unit”,

contract_notice