Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kontratë kolektive sektoriale

Kontratë kolektive sektoriale