Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kosova e Çekia nënshkruan Memorandum bashkëpunimi në shëndetësi

Ambasadorja çeke Znj. Hrebickova tha me këtë Memorandum është krijuar një bazë startuese, një kornizë në bazë të së cilës do të vazhdojë bashkëpunimi dhe asistenca e Republikës së Çekisë për shëndetësinë kosovare. Ky Memorandum paraqet vazhdimin e ndihmës sonë të filluar më herët me shërimin e fëmijë që vuanin nga sëmundjet e zemrës, të pasuar me ndihmën prej 2 milion euro për Qendrën Emergjentë në Prishtinë. Bashkëpunimi ynë do të bëhet në bazë të nevojave: traumatologji, asistencë për sigurime shëndetësore, shkëmbim përvojash, shkëmbim ekspertësh, këshillime.

Republika e Çekisë është një nga kontribuesit e dalluar në shëndetësinë kosovare dhe gjatë dy viteve të fundit, ajo ka ndihmuar me asistencë në ngritjen e kapaciteteve fizike e profesionale dhe infrastrukturës shëndetësore, e po ashtu edhe në fushën e edukimit të vazhduar profesional të kuadrit shëndetësor kosovarë.