Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kosova përfaqësohet në Konferencën e Agjencisë Evropiane të Barnave

Me ftesë të Agjencisë Evropiane të Barnave – European Medicines Agency (EMA) zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Agjencioni Kosovar për Produkte Mjekësore (AKPM), të kryesuar nga Zehadin Gashi,  kryeshef i AKPM-së, Arianit Jakupi këshilltar për farmaci i Ministrit të Shëndetësisë, Belkize Shalqini drejtoreshë e Departamentit të autorizim marketingut në AKPM, Haki Ejupi kryeinspektor Farmaceutik dhe Ismail Shurdhaj, drejtor i Departamentit të licencimit në AKPM po marrin pjesë në konferencën për prezantimin e punës së agjencive kandidate dhe kandidat potencial për anëtarësim në Agjencinë Evropiane të Barnave.

Kryeshefi i AKPM-së, Zehadin Gashi, ka prezantuar punën e këtij Agjencioni kosovar duke shtjelluar sukseset, por edhe sfidat për që këtë agjencion e presin në të ardhmen.

Në konferencë, po ashtu prezantuan edhe zyrtarët nga Agjencia e ushqimit dhe veterinës Kujtim Uka, Valdet Gjinovci dhe Bekim Zhubi.

Duke u bazuar në prezantimet e vendeve kandidate dhe kandidat potencial për anëtarësim në EMA, vlerësimet janë se AKPM është në rrugë të mbarë të plotësimit të plotësimit të kritereve për anëtarësim në EMA.
 
Nga konferencë janë nxjerrë edhe shumë konkluzione, të cilat do të jenë pjesë  e debatit edhe për ndryshimet e Ligjit për Produkte dhe Pajisje medicinale, i cili ka kaluar shqyrtimin e parë në Parlamentin e Kosovës.