Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kosova pranon 10 mijë vaksina kundër COVID-19 donacion nga Kroaci

Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia së bashku me drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani, pritën në takim Ambasadoren e Republikës së Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić për të pranuar 10 mijë vaksina si donacion nga shteti i Kroacisë.

Kjo ndihmë simbolike nga shteti Kroat forcon ende më shumë bashkëpunimin e qëndrueshëm dhe mbështetjen e popullit kroat në përballje me COVID-19.

Në këtë vizitë, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Ministri Vitia theksoi mirënjohjet më të sinqerta për ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme në mënyrë që të mbrojmë shëndetin publik. Tutje Ministri Vitia informoi ambasadoren rreth Planit Kombëtar të Vaksinimit, ku së shpejti do të fillohet me vaksinimin në masë dhe të gjitha përgatitjet po shkojnë sipas planit.

Ambasadorja Danijela Barišić theksoi se është obligim njerëzor të jemi pranë njërit tjetrit për të luftuar COVID-19 dhe të sigurohemi që të kemi bashkëpunim sa më të qëndrueshëm.

__________

Povodom primitka donacije od 10 tisuća vaksina od Republike Hrvatske, Ministar Zdravlja Arben Vitia, zajedno sa gospodinom Naserom Ramadanijem, ravnateljem Nacionalnog Instituta Javnog Zdravlja Kosova, danas su dočekali veleposlanicu R.H. na Kosovu gospodju Danijelu Barišić.

Ova simbolična pomoć Hrvatske države dodatno jača našu medjusobnu suradnju i potporu hrvatskog naroda u borbi sa COVID-19.

Tijekom ovog posjeta Nacionalnom Institutu za Javno Zdravlje, ministar Vitia izrazio je iskrenu zahvalnost za trajnu pomoć i potporu u zaštiti javnog zdravlja. Ministar Vitia nadalje je izvijestio veleposlanicu o Nacionalnom Planu Cijepljenja, gdje će uskoro započeti masovno cijepljenje i sve pripreme teku prema planu.

Veleposlanica Danijela Barišić naglasila je da je naša ljudska obveza biti jedni pored drugih u borbi protiv COVID-19, te osigurati da imamo održivu suradnju.

__________

The Minister of Health Arben Vitia along with the director of the National Institute of Public Health of Kosovo Naser Ramadani expected the Ambassador of the Republic of Croatia in Kosovo, Danijela Barišić to receive 10 thousand vaccines as a donation from the state of Croatia.

This symbolic assistance from the Croatian state further strengthens the sustained cooperation and support of the Croatian people in the face of COVID-19.

During this visit to the National Institute of Public Health, Minister Vitia expressed his sincere gratitude for the ongoing assistance and support in order to protect public health. Minister Vitia further informed the Ambassador about the National Vaccination Plan, where mass vaccination will begin soon and all preparations are going according to the plan.

Ambassador Danijela Barišić stressed that it is a human obligation to be close to each other in order to fight COVID-19 and to ensure that we have the most stable cooperation.​