Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kryqi i Kuq mbajti trajnim për Gripin A H1N1

Kryqi i Kuq i Kosovës në kuadër të aktiviteteve për vetëdijesimin e popullates nga Gripi A H1N1, mbajti këtë fundjavë trajnimin e 120 trajnerëve (vullnetarëve) të Kryqit të Kuq të Kosovës.

Në këtë trajnim u përfshinë 26 komuna, duke përfshire të gjitha minoritetet.

Trajnimi është mbajtur nga Dr. Ilir Begolli, ekspert nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike.

Trajnerët e trajnuar gjatë implementimit të Projektit të Edukimit Shëndetësor të Familjes, do të bëjnë vetëdijesimin e popullatës për mbrojtje nga virusi i Gripit A H1N1. 

Për këtë qëllim, Kryqi i Kuq i Kosovës, në bashkëpunim me IKSHP dhe me përkrahjen e Federatës Ndërkombëtare dhe Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, ka botuar 5.000 posterë dhe 20. 000 broshura për Gripin A H1N1, që do të shpërndahen në tërë Kosovën.