Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lajmërim për specializantët e rinj

Lajmërohen të gjithë kandidatët që kanë marrë specializimin nga Ministria e Shëndetësisë me vetëfinancim (në statusin e vollunterit ), që të lajmërohen prej të mërkures, me datë 12. 11. 2011 në zyren nr.025 në MSh, që ti marrin vendimet për specializim dhe kontratat e punës.