Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lajmërim për specializantët e rinj

Lajmërohet të gjithë kandidatët që kanë marr specializimin nga Ministria e Shëndetësisë me financim nga kjo ministri, që të lajmërohen prej të hënës në zyrën  nr. 025 në MSh , për të sjellë kopjen e letërnjoftimi si dhe kopjen e kartelës së Bankës.

Ndërkohë, të gjithë kandidatët, në fillim të javës që vjen, do të njoftohen për ditën kur do të mund t’i marrin vendimet për specializime dhe kontratat e punës!