Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ligji per Shendetesine, ligji për kontrollin e duhanit

Ligji per Shendetesine

Ligji për kontrollin e duhanit