Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista e institucioneve private shëndetësore në Republikën e Kosovës, të licencuara nga Bordi për Licencim i Ministrisë së Shëndetësisë.

 Lista e institucioneve private shëndetësore në Republikën e Kosovës, të licencuara nga Bordi për Licencim i Ministrisë së Shëndetësisë.