Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista e kandidatëve fitues në konkursin për specializime nga Psikologjia Klinike

Lista e kandidatëve fitues në konkursin për specializime nga Psikologjia Klinike