Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista e mjekëve që testit kualifikues për specialiyime i nënshtrohen të premten më 6 maj.

Lista e mjekëve që testit kualifikues për specialiyime i nënshtrohen të premten më 6 maj.