Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista Esenciale me ATC

 

Lista e Barnave Esenciale gjendja aktuale në stok (06.01.2011)

Lista e materialit shpenzues (06.01.2011) 

Lista e citostatikëve (05.01.2011)

Lista e citostatikëve (16.12.2010)

Lista e materialit shpenzues (16.12.2010)

Lista e Barnave Esenciale gjendja aktuale në stok (15.12.2010)

Lista e Barnave Esenciale-gjendja aktuale në stok (01.12.2010)

Lista aktuale e Citostatikëve në dispozicion (30.11. 2010)

Gjendja aktuale e stokut farmaceutik me barna të Listës Esenciale (19.11.2010)

Gjendja e stokut farmaceutik për material shpenzues nga Lista Esenciale, (22.11. 2010. Vërejtje: Me ngjyrë të kuqe janë materialet që mungojnë)