Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Lista paraprake e OJQ-ve fituese sipas thirrjes publike për financim të projekteve të OJQ-ve në fushën: Ruajtja dhe Përparimi i Shëndetit (2019)

Lista paraprake e OJQ-ve perfituese