Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Mbahen zgjedhjet për Kuvendin e Odës së Mjekëve të Kosovës

Prishtinë, 1 dhjetor 2017

 

Në tre enivelet e kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës, po mbahen sot zgjedhjet për Kuvendin e Odës së Mjekëve të Republikës së Kosovës.

Në këtë proces zgjedhor,të drejtë vote kanë 2893 mjekë që janë të punësuar dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në të tri nivelet e sistemit shëndetësor në Republikën e Kosovës.

Në këtë process të votimit që ka nisur nga ora 09:00 dhe do të përfundojë në ora 15:00, mjekët me të drejtë vote po votojnë në 69 vendvotimem ndërsa për mbarëvajtjen e këtij procesi janë angazhuar 207 komisionerë në kuadër të Komisioneve të Njësive Zgjedhore që janë të themeluara në të tri nivelet e sistemit shëndetësor.

Në zgjedhje garojnë gjithsej 176 kandidatë që synojnë të fitojnë mandate në Kuvendin e OMK-së.

KQZ-ja e OMK-së ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që përfaqësimi në Kuvendin e OMK-së të jetë në përputhje të plotë me kërkesat statutore në mënyrë që të jetë i përfshirë edhe sektori privat me ulëse të garantuara në Kuvend si dhe profesionistët e tjerë mjekësor që kryejnë veprimtarinë e tyre jashtë institucioneve shëndetësore.

KQZ u ka bërë thirrje mjekëve që në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, pa dallim në kuptim racor, gjinor, nacional e fetar, që të marrin pjesë në procesin zgjedhor për Kuvendin e OMK-së, në mënyrë që të garantohet përfaqësimi sa më cilësor në Kuvend si organi më i lartë i Odës.

Kuvendi që do të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve, do të jetë i dyti në historinë e ekzistimit të Odës së Mjekëve të Republikës së Kosovës.

Për më tepër, gjeni të bashkëngjitur deklaratën e KQZ-së për OMK.