Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Mbahet takimi i radhës i Komitetit të Menaxhmentit të Lartë të Projektit të Shëndetësisë Kosovare (PSHK)

Prishtinë, 27 tetor 2016

Nën udhëheqjen e Kryesuesit të Komitetit të Menaxhmentit të Lartë Dr. Valbon Krasniqit, u mbajt takim i radhës i këtij Komiteti, ku u diskutua progresi i aktiviteteve të PSHK dhe planet për vitin 2017 (rishikuar në kuadër të Qarkores së dytë buxhetore Buxhetore 2017), hapat e radhës për finalizimin e “Dizajnit të skemës së barnave jashtë-spitalore”  si dhe komentet përfundimtare dhe progresi lidhur me Draft-Manualin Operacional  të Pagesave Bazuar në Kapitacion sipas Performancës.