Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Agani diskuton me “Mercy –Corps” për shëndetin mjedisor

Ministri Agani theksoi nevojën për koordinimin e aktiviteteve për themelimin dhe ndërtimin e Institutit të Toksikologjisë pranë QKUK-së, si nevojë imediate për të adresuar  në mënyrë adekuate çështjet që kanë të bëjnë me rrezikimin e shëndetit  si pasojë e helmeve.

Në takim janë diskutuar edhe çështje të tjera  të lidhura me shëndetin mjedisor në komunën e Mitrovicës, për çka u dakordua nevoja e organizimit të një takimi të përbashkët edhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.