Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Agani priti ekipin e mjekëve të “Goz Vakfi” nga Turqia që kryen vizita sistematike mjekësore në Kosovë

Prej 1 mijë e 553 ekzmainime të fëmijëve, në 450 prej tyre janë zbuluar anomali të ndryshme refraktare .
Këto të dhëna janë tejet të rëndësishme,  sepse mundësohet përcjellja e gjendjes shëndetësore të fëmijeve dhe me këtë rast, Ministri Agani shprehu gatishmërinë për vazhdimin e këtij bashkpunimi dhe inkurajoi Shoqatën e Oftamologëve të Kosovës, e cila ka qenë nikoqir i punëtorëve shëndetësor nga Turqia që të vazhdojnë këtë bashkëpunim.