Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Bukoshi priti përfaqësues të Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian

Në këtë takim, është biseduar për hapat e ndërmarrë deri më tani në vlerësimin e gjendjes rreth sistemit aktual të informimit shëndetësor, zhvillimin e mëtejmë  dhe modelet lidhur me regjistrimin elektronik shëndetësor dhe regjistrimin elektronik të pacientëve, për të cilat çështje,  EPTISA ka prezantuar kohë më parë rezultatet e një projekt-studimi.

Ministri Bukoshi dhe përfaqësuesit e Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë dhe të EPTISA-s janë pajtuar për vazhdimin e bashkëpunimin në drejtim të ndërtimit të një modeli efikas të Sistemit të Informimit Shëndetësor në Kosovë.

 

Kampanjat

kosova.health