Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Bukoshi takoi sindikalistët e Shëndetësisë

Sindikalistët kanë kërkuar që 44 euro, të cilat deri tash punonjësit shëndetësor i kanë marrë në formë të shtesës, të paguhen që prej fillimit të këtij viti në kuadër të vijës së rregullt buxhetore, të kërkohet nga kabineti qeveritar që të ketë ngritje tjetër të pagave në shëndetësi në gjashtë mujor kur bëhet rishikimi i buxhetit dhe në kuadër të BSPK-së, sindikalistët shëndetësor të japin kontributin e tyre në hartimin e ligjeve, edhe nëse ato nuk sponzorizohen drejtpërdrejt nga Ministria e Shëndetësisë sikur është Ligji për Punën, e po ashtu të hartohen dhe miratohen edhe Ligji për organizimin Sindikal dhe Ligji për Grevat.
Ministri Bukoshi është zotuar se kërkesat e tyre do t’i përcjellë në instancat kompetente, ndërkohë që ka theksuar se problemeve duhet qasur në mënyrë pragmatike dhe reale, pa emocione dhe ultimatume.
Ministri Bukoshi tha se MSh nuk i sheh sindikalistet si opozitë, por si partnerë në adresimin dhe zgjidhjen e problemeve, të cilat ndër të tjera janë pasojë edhe e asaj se shëndetësia nuk është trajtuar sipas rëndësisë që ka në shoqëri edhe nuk i është dhënë mbështetja adekuate.