Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Gashi përuroi CT-në në Spitalin e Mitrovicës

Në bazë të inspektimeve të bëra në punimet që po kryhen aty, pritet që një pjesë e këtij spitali, gjegjësisht disa njësi të saj të përfundojnë në fund të këtij viti, ndërsa pjesa tjetër në pranverën e vitit 2010.

Ministri Gashi insiston që instalimi i gazit qendor, ventilimi dhe uji i ngrohtë të përfundojnë me kohë dhe me standarde të pranueshme.

Krahas investimeve të Qeverisë së Norvegjisë, MSh ka investuar në Spitalin Rajonal të Mitrovicës 547.000 euro.