Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Gashi: Që nga fillimi i mandatit, pagat në shëndetësi janë ngritur 69 për qind

“Mesatarja e rritjes për periudhën dhjetor 2007-janar 2010 është 69 për qind”, tha ministri Gashi.

Punonjësit shëndetësor duke nisur prej ditës së nesërme, do ta vërejnë ngritjen në pagan ë xhirollogaritë e tyre.

Ministri ka theksuar po ashtu se një numër i kuadrit mjekësor të QKUK-së janë të angazhuar edhe si kuadër arsimor në Fakultetin e Mjekësisë dhe institucione të tjera arsimore dhe në këtë aspekt, ai ka thënë se asistentët marrin mbi 700 euro pagë (nga arsimi kanë marrë 500 euro dhe 50 për qind nga paga klinike), profesorët marrin nga 1200 euro (nga arsimi kanë 1000 euro dhe 50 për qind nga paga klinike).. Këtu, shpjegoi ai, nuk janë shtesat në pozita udhëheqëse, pagesë për punë mentori, komisionet, kujdestaritë.

Ministri Gashi ka rikujtuar edhe veprime të cilat të cilat janë në proces e sipër dhe të cilat do ta përmirësojnë pozitën materiale të punonjësve shëndetësor sikur janë Projektligji për shërbyesit civilë që punonjësit shëndetësor i nxjerr nga kjo kategori, pastaj Projektligji për Sistemin e Pagave si dhe Projektligji për punën, me të cilin rregullohet çështja e viteve të punës, etj.

Ministri ka theksuar se Projektligji për Sigurimet Shëndetësore është hartuar dhe përcjellë nga MSh në Qeveri dhe pastaj do të shkojë në Kuvend për miratim.

Në mënyrë të veçantë, ministri Gashi i ka falënderuar punonjësit shëndetësor për punën e tyre në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe për mbështetje të reformave në shëndetësi.