Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Ismaili u dorëzoi çelësat e autoambulancave të reja Komunës së Vushtrrisë, Klinës dhe Deçanit