Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Rrahmani vizitoi AKPPM-në dhe u njoh me procesin e digjitalizimit të punëve aty