Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Vitia dhe Ambasadori Kosnett bisedojnë për Covid-19

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Arben Vitia, priti sot në takim Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shkëlqesinë e tij, Philip S. Kosnett.

Në këtë takim, Ministri Vitia e njoftoi Ambasadorin amerikan lidhur me masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë për menaxhimin e situatës epidemiologjike në Kosovë lidhur me Koronavirusin Covid -19.

Gjithashtu, e njoftoi për masat e reja shtesë të cilat Qeveria pritet t’i ndërmarrë në funksion të parandalimit të përhapjes së Covid-19 në Kosovë.

Ministri Vitia e falënderoi Ambasadën e SHBA në Kosovë për mbështetjen e vazhduar në këtë situatë të ndjeshme në të cilën ndodhet vendi ynë si dhe vendet e tjera të cilat po ballafaqohen me këtë virus.

Nga ana e tij, Ambasadori Kosnett uroi profesionistët shëndetësorë të Kosovës për guximin dhe efikasitetin, nënvizoi rëndësinë e asaj që publiku të ndjekë udhëzimet nga Ministria për mbrojtjen e familjeve dhe bashkësive, dhe foli për rëndësinë e bashkëpunimit ndëkombëtar në tejkalimin e sfidës së COVID-19.

—————————————————————————————

Press release

Minister of Health of the Republic of Kosovo, Arben Vitia, received today the U.S. Ambassador, His Excellency Philip S. Kosnett.

During the meeting Minister Vitia informed the American Ambassador about measures the Health Ministry took to manage the epidemiological situation in Kosovo with regards to Coronavirus Covid -19.

He also informed him about new additional measures the Government is expected to take to prevent the spread of Covid-19 in Kosovo.

Minister Vitia thanked the U.S. Embassy in Kosovo for continued support in this sensitive situation our and other countries are in facing this virus

For his part, Ambassador Kosnett complimented the courage and effectiveness of Kosovo’s health professionals, underscored the importance of the public following guidelines from the Ministry on how to protect their families and communities, and spoke about the importance of international cooperation to overcome the COVID-19 challenge.


Obaveštenje za medije

Ministar zdravstva Republike Kosova Arben Vitia primio je danas Njegovu Ekscelenciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Filipa S. Kosneta.

Na ovom sastanku, ministar Vitia obavestio je američkog ambasadora o merama koje je preduzelo Ministarstvo zdravstva u vezi sa upravljanjem epidemiološke situacije na Kosovu sa koronavirusom Covid-19.

Takođe ga je obavestio o novim dodatnim merama koje Vlada namerava da preduzme kako bi sprečila širenje Covid-19 na Kosovu.

Ministar Vitia se zahvalio Ambasadi SAD na Kosovu na njihovoj kontinuiranoj podršci u ovoj osetljivoj situaciji u kojoj se nalazi naša država kao i druge zemlje koje se suočavaju sa ovim virusom.

Sa njegove strane, ambasador Kosnet je čestitao kosovskim zdravstvenim stručnjacima na hrabrosti i efikasnosti, i naglasio važnost da javnost sledi uputstva Ministarstva za zaštitu porodica i zajednica i istakao značaj međunarodne saradnje u prevazilaženju izazova koje nameće COVID-19.