Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri Vitia dhe shefi i Zyrës së BE në Kosovë, Szunyog diskuotjnë për vaksinimin kundër COVID-19

Ministri i Shëndetësisë z. Arben Vitia sot priti në takim udhëheqësin e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, z. Tomáš Szunyog.

Në këtë takim Ministri Vitia njoftoj z. Szunyog për situatën epidemiologjike në vendin tonë, procesin e vaksinimit masiv, dhe e informoj rreth përgatitjeve sipas Planit Shtetëror të Vaksinimit.

Me theks të vecantë Ministri Vitia përmendi indikatorët kryesor të gjendjes epidemiologjike si tregues kryesor të cilët janë: Rënia e dukshme e rasteve të vdekjes dhe e hospitalizimeve, numrin e ulët të rasteve, shkallën e ulët të pozitivitetit nën 1% dhe indikatorë të tjerë që e tregojnë situatën epidemiologjike si shumë të mirë dhe stabile për momentin. Ministri Vitia gjithashtu shprehu shqetësimin se përkundër kësaj, Republika e Kosovës nuk është në listën e udhëtimeve “Free COVID” të BE-së, pavarësisht situatës shumë të mirë epidemiologjike. Trajtimi do duhej të jetë i barabartë për të gjitha shtetet e rajonit sidomos kur janë indikatorë të matshëm dhe të cilat Republika e Kosovës i ka përmbushur.

Në anën tjetër, z. Szunyog u shpreh i lumtur për përmirësimin e situatës epidemiologjike dhe së bashku me Ministrin Vitia u dakorduan për të vazhduar tutje bashkëpunimin mes Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës në përmirësimin dhe përforcimin e sistemit shëndetësor në Kosovë.

_________

Ministar zdravstva, g. Arben Vitia primio je danas na sastanku šefa Kancelarije Evropske unije na Kosovu, g. Tomáš Szunyog.

Na ovom sastanku, ministar Vitia je upoznao g. Szunyog sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, procesom masovne vakcinacije i informisao ga je o pripremama prema Državnom planu za vakcinaciju.

Sa posebnim naglaskom, ministar Vitia je napomenuo glavne pokazatelje epidemiološkog stanja, gde kao glavni pokazatelji su: značajno smanjenje smrtnih slučajeva i broja hospitalizovanih, nizak broj slučajeva, niska stopa pozitivnih slučajeva ispod 1% i drugi pokazatelji koji prikazuju epidemiološku situaciju kao veoma dobru i stabilnu u ovom trenutku. Ministar Vitia je takođe izrazio zabrinutost da uprkos tome, Republika Kosovo nije na listi za putovanje “Free COVID” EU-a, bez obzira na veoma dobru epidemiološku situaciju. Tretman treba da bude isti za sve države iz regiona, posebno kada postoje merljivi pokazatelji i koje je Republika Kosovo ispunila.

S druge strane, g. Szunyog je izrazio zadovoljstvo sa poboljšanjem epidemiološke situacije i zajedno sa ministrom Vitia su se usaglasili da nastave dalju saradnju između Evropske unije i Republike Kosovo na unapređenju i jačanju zdravstvenog sistema na Kosovu.

_________

The Minister of Health, Mr. Arben Vitia, received today the head of the European Union Office in Kosovo, Mr. Tomáš Szunyog.

In this meeting, Minister Vitia informed Mr. Szunyog regarding the epidemiological situation in our country, the process of mass vaccination, and informed him about the preparations under the State Vaccination Plan.

With special emphasis, Minister Vitia mentioned the main indicators that influenced the epidemiological course are: decrease in cases that ended with a fatality, low number of hospitalized and positivity rate below 1% including other indicators that demonstrate very good and stabile epidemiological situation at the moment.

Minister Vitia also expressed concern that despite positive trends and a very good epidemiological situation in general, the Republic of Kosovo is not on the list of “Free COVID” travel of the EU. Treatment should be equal for all countries in the region, especially when there are measurable indicators that are already met by the Republic of Kosovo.

On the other hand, Mr. Szunyog expressed his happiness for the improvement of the epidemiological situation and together with Minister Vitia agreed to continue the cooperation between the European Union and the Republic of Kosovo towards improving and strengthening the health system in Kosovo.