Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Ministri

Z. Armend Zemaj, Ministër