Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

Kabineti i Ministrit

Zëvendësministrat:

Z. Pjeter Ndou

E-mail: Pjeter.Ndou@rks.gov.net

Z. Resul Makreshi

E-mail: Resul.Makreshi@rks-gov.net

Z. Luan Gola

E-mail: Luan.Gola@rks-gov.net